Oppretter «Bli kjent»-fond for festivalen

Klikk for stort bildeKommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad oppfordrer lag og foreninger om å søke midler fra "Bli kjent"-fondet som skal bidra til at det gjennomføres arrangement for innbyggere i hele Nærøysund kommune i forbindelse med den planlagte Nærøysundfestivalen i september.

Prosjektledelsen for Nærøysund kommune vil ha med lag og foreninger i hele den nye kommunen for å markere at sammenslåingen nærmer seg. Derfor gjennomføres det som kalles Nærøysundfestivalen i september. Nå lanseres et «Bli kjent»-fond som skal være med på å stimulere til aktiviteter som involverer innbyggere i hele kommunen.

 

Den 22. september er det nøyaktig 100 dager igjen til Nærøysund kommune er en realitet. Dette ønsker prosjektledelsen for den nye kommunen å markere og samtidig benytte muligheten til å vise fram det brede utvalget av lag og foreninger som finnes i Nærøysund kommune. Derfor inviteres det til Nærøysundfestival i september.

- Vi ønsker å inkludere alt som foregår blant kultur-, idretts- og foreningsliv i kommunen i denne perioden for å virkelig vise fram allsidigheten i frivillig sektor i den nye kommunen, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune, Morten Wengstad, som er en av de som jobber med festivalplanene.

 

Vil ha mye aktivitet

Onsdag 5. juni var det en workshop for lag og foreninger i Nærøysund. Der ble deltakerne oppfordret til å komme med innspill på arrangement som kan være med på festivalen. Det gjelder både arrangement som allerede er planlagt og andre mulige arrangement.

I forbindelse med festivalen så ønsker Nærøysund kommune å stimulere til aktivitet som involverer innbyggere i begge dagens kommuner og som avholdes i forbindelse med Nærøysundfestivalen. Flere sammenslåingskommuner har hatt slike «Bli kjent»-fond i ulike former, og det har vært en viktig brikke i å bringe innbyggerne i de ulike kommunene sammen. Det håper man at vil skje i Nærøysund kommune også.

- Det er nå mulig å søke på midler fra «Bli kjent»-fondet. For at flest mulig skal kunne nyte godt av det så er det satt en øvre grense på 10 000 kroner per arrangement, sier Morten Wengstad. Prosjektledelsen vil etter søknadsfristen har gått ut den 1. august gå gjennom søknadene og fordele de midlene som er satt av til fondet.

 

Skal bli bedre kjent

Det kan søkes om midler til ulike formål. Det kan være innkjøp av premier, busstransport, innleie av instruktører og lignende eller mat og drikke på arrangementene. Søknadene må begrunnes og det må legges fram et anslag på kostnadene.

Når det kalles et «Bli kjent»-fond så ligger det litt i navnet at det er tiltak som gjør at folk fra hele den nye kommunen blir bedre kjent som prioriteres. Dette er ikke midler som er satt av til arrangement for enkeltgrender, men på tiltak som kan samle innbyggere fra hele Nærøysund kommune på ulike arenaer.

Det er lag og foreninger med tilhold i Nærøysund kommune, samt institusjoner som skoler, barnehager og lignende som kan søke om midler fra fondet. Retningslinjer ligger på informasjonssiden naroysund.info:

http://naroysund.info/nyheter/retningslinjer-for-bli-kjent-fond.11757.aspx

 

Les mer om workshopen og Nærøysundfestivalen her: 

http://naroysund.info/nyheter/gode-innspill-fra-frivilligheten.11761.aspx

Klikk for stort bildeDet var godt engasjement da det ble invitert til workshop om Nærøysundfestivalen og annen kulturbygging med lag og foreninger i Nærøysund i Rørvik Samfunnshus 5. juni. Nå lanseres et Bli kjent-fond i forbindelse med festivalen.