Over 1000 har allerede gitt sin stemme

Klikk for stort bildeThomas Lollike, som jobber ved Lilleval barnehage benyttet anledningen til å forhåndsstemme da Stine Barstad Holm og Eva Nubdal var på Val videregående skole på torsdag.

Fredag 6. september er siste mulighet til å forhåndsstemme til årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Allerede nå har over 1000 innbyggere i Nærøysund gitt sin stemme i valget.

 

Etter at forhåndsstemmingen startet 12. august har det vært en jevn strøm med forhåndsstemmer på servicekontorene på både Kolvereid og Rørvik. Den siste uken har det også vært oppsøkende forhåndsstemming både på helseinstitusjoner og videregående skoler i kommunen. Dette har gjort det mulig både for beboere og ansatte på institusjonene og elever, lærere og andre ansatte ved skolene å få avgitt sin stemme enkelt der de likevel oppholder seg på dagtid.

 

Valgdag mandag

Torsdag formiddag passerte det 1000 forhåndsstemmer, og etter det var det også mange som tok turen innom servicekontoret for å avgi sin stemme. Det betyr at rundt 13,5 prosent av de 7421 stemmeberettigede i Nærøysund allerede har avgitt sin stemme i det første kommunevalget i Nærøysund. Fortsatt er det mulig å forhåndsstemme helt fram til klokka 15.30 på fredag. På den ordinære valgdagen holder valglokalene på Kolvereid og Rørvik åpent helt til klokka 20.00, mens på de øvrige valglokalene ute i grendene er mulig å stemme fram til klokka 18.00. Det er mulig å stemme ved hvilket som helst av stemmelokalene i kommunen om du er hjemmehørende i Nærøysund.Klikk for stort bildeGeorg Endseth er hjemmehørende i Rødøy kommune og fikk levert sin forhåndsstemme på Val videregående skole på torsdag.

 

Samme nivå som sist

Eva Nubdal ved servicekontoret på Kolvereid, som er blant de som har ansvaret for valget i kommunen sier at forhåndsstemmingen ligger omtrent på samme nivå som ved sist valg. Forhåndsstemmingen anses likevel for å være god. Det virker som at trenden ved de siste valgene er at stadig flere ønsker å gjøre unna stemmingen før selve valgdagen.

Nubdal og kollega Stine Barstad Holm var torsdag på Val videregående skole for å holde forhåndsstemmingen der. Det er første gang dette tilbudet har vært på skolen, og det har vært godt mottatt blant både lærere og elever. Spesielt var dette greit for elever ved skolen som er hjemmehørende andre steder og som ikke kan stemme på valgdagen. Også på Ytre Namdal videregående skole var det mulig å forhåndsstemme på torsdag.

 

Klikk for stort bildeRektor Kjartan Åsebø ved Val videregående skole synes tiltaket med forhåndsstemming på skolen var et godt tilbud. Ettersom han er bortreist på valgdagen så benyttet han selv muligheten til å stemme da Stine Barstad Holm og Eva Nubdal fra kommunen var innom skolen.