Presenterte regionen for studenter

Klikk for stort bildeEn del av studentene og de andre deltakerne på Aquatech Safari fikk besøke Salmonors visningsanlegg ved Bondøya.

Rundt tretti studenter fra flere universitet og høgskoler var denne uken deltakere på tidenes første Aquatech Safari i Ytre Namdal. Der fikk de sammen med en del ansatte ved utdanningsinstitusjonene lære mer om næringsliv og muligheter i Nærøysund.

 

 

 

Aquatech Safari har sitt utspring i Agritech Nordic som har vært arrangert på Steinkjer de siste årene. Dette har hatt hovedfokus på landbruk. I år så ble det opprettet en avlegger som kalles Aquatech Safari og som fokuserer på blå næringer på Namdalskysten.

Deltakerne ankom Ytre Namdal på tirsdag kveld hvor det var et arrangement i Heimbrygga ved Norveg. Onsdag fikk studentene og de øvrige deltakerne mulighet til å bli med på bedriftsbesøk rundt om i Nærøysund. På den måten så kunne de få et bedre innblikk i hva som befinner seg av muligheter på Namdalskysten. Det er et uttalt mål fra både næringsliv og kommunen at en ønsker 1000 nye arbeidsplasser innen 2030, og det er viktig at det kan skaffes nok medarbeidere til disse jobbene. Derfor er det viktig å knytte bånd med studenter som tar utdanning innen fag som er relevante for de bedriftene som finnes i Nærøysund, og også de bedriftene som kan komme. Aquatech Safari ga en god mulighet til nettverksbygging og deltakerne på safarien fikk god mulighet til å snakke med de som jobbet på de ulike stoppestedene. Studentene og de andre safarideltakerne fikk velge hvor de ville være med på bakgrunn av deres fagfelt. Det er også et ønske at et resultat av safarien blir at studentene kommer til Namdalskysten for å ta utgangspunkt i næringslivet her når de skriver sine studentoppgaver.

Nærøysund kommune blir landets største havbrukskommune og det er også et uttalt mål at kommunen skal være helt i front når det gjelder utvikling og innovasjon på dette området. Derfor er kontakt til utdanningsinstitusjoner og studenter viktige for å få til dette.

Klikk for stort bildeThomas Edvardsen ved Sikkerhetssenteret Rørvik AS viste studentene rundt i deres skipssimulator, blant annet med den nye havbrukssimulatoren. Her fikk også de som ville prøve å styre.