Resten av lederkabalen er lagt

Klikk for stort bildeTrine Kvalø blir stabsjef, Ivar Kvalø blir spesialrådgiver og Helge Thorsen blir juridisk rådgiver i Nærøysund kommune.

 

Det er nå klart hvilke roller de to rådmennene i Nærøy og Vikna skal ha etter sammenslåingen. Det samme gjelder de andre i toppledelsen som tidligere ikke er innplassert i Nærøysund kommune.

 

I sammenslåingsprosessen så har det fram til nå vært ansatt kommunalsjefer, IT-sjef, økonomisjef og HR-sjef. Disse har blitt rekruttert fra toppledelsen i dagens to kommuner. Det har den siste tiden vært jobbet med innplassering av de øvrige topplederne i Vikna og Nærøy. Det er nå klart hvilke oppgaver disse får i den nye kommunen.

Dagens rådmann i Vikna, Roy H. Ottesen blir Nærøysund kommunes assisterende rådmann. Det betyr at hans lange kompetanse med nesten 30 år som rådmann i Vikna kommer den nye kommunen til gode.Klikk for stort bildeRoy Harald Ottesen blir assisterende rådmann i Nærøysund kommune.

Rådmann i Nærøy, Helge Thorsen blir juridisk rådgiver i den nye kommunen. Thorsen er utdannet jurist og vil bli en ressurs for kommunen på dette området. Han skal jobbe med jus på flere ulike fagfelt i Nærøysund kommune.

Det er også klart at dagens assisterende rådmann i Vikna Trine Kvalø får oppgaven som stabsleder og skal styre blant annet fellestjenester som sak, arkiv og politisk sekretariat samt IT i den nye kommunen. Hun får også oppgaven med å følge opp digitalisering i Nærøysund på overordnet nivå. Stabslederen blir direkte underlagt rådmannen i den nye organisasjonen.

Dagens helse- og sosialsjef i Vikna Ivar Kvalø går inn en stilling som spesialrådgiver i avdelingen strategi- og samfunnsutvikling. Han skal ha spesielt fokus på beredskap, og skal blant annet ha det overordnede ansvaret for kommunens kriseteam. Ivar Kvalø får dessuten ansvar for internkontroll og blir systemansvarlig, samtidig som han skal jobbe med andre oppgaver innen strategi- og samfunnsutvikling.

- Jeg er glad for at vi nå har fått innplassert hele øverste ledelse i Nærøysund kommune, og å få med disse på laget for å bygge den nye kommunen, sier prosjektleder og påtroppende rådmann for Nærøysund kommune Hege Sørlie.