Retningslinjer for "Bli kjent"-fond

I forbindelse med Nærøysundfestivalen som er planlagt i september så er det fra prosjektledelsen opprettet et "Bli kjent"-fond som skal gi støtte til arrangement som skal gjennomføres i forbindelse med festivalen. 

Her er retningslinjene som er utarbeidet for fondet. 

Fondet
"Bli kjent" - fondet består av avsatte midler for årene 2018 og 2019. Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 10 000 pr. tiltak/arrangement.

Fondsstyre og behandling
Søknadene behandles av rådmann/prosjektleder i Nærøysund kommune. Vedtak om tilskudd gis skriftlig.

Målgruppe - hvem kan søke
Frivillige lag/organisasjoner og institusjoner i kommunene Nærøy og Vikna kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til
Du kan søke om å få dekt utgifter til gjennomføring av felles aktiviteter og arrangement som inviterer og inkluderer innbyggerne i Nærøy og Vikna. Det kan for eksempel være klasseturer, pensjonisttreff, kulturarrangement og idrettsaktiviteter. Tiltaket det søkes tilskudd til må foregå i Nærøy eller Vikna.

Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket med målsetting, plan for markedsføring og et budsjett som viser hvordan tilskuddet er tenkt brukt. Søkerne må ha bosted eller tilhørighet i en av kommunene.

Søknadsfrist
1. august.

Utbetaling
Tilskuddet utbetales i henhold til vedtak.

 

Søknad sendes til morten.wengstad@naroysund.kommune.no eller per post til Morten Wengstad, Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid. 

 

For eventuelt nærmere informasjon ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad. Tlf: 900 83 474 eller epost: morten.wengstad@naroysund.kommune.no