Revidert organisasjonskart og første enhetsledere på plass

Klikk for stort bildeSlik ser den reviderte utgaven av organisasjonskartet for Nærøysund kommune ut. Stabsleder Trine Kvalø får ansvar for fellestjenester, digitalisering og IT.

 

I forbindelse med innplasseringen av toppledelsen i Nærøysund kommune så har det blitt en liten justering på det overordnede organisasjonskartet for Nærøysund kommune. Det begynner også å komme på plass ansatte på etatssjefnivå for Nærøysund kommune.

 

Prosjektgruppa for Nærøysund kommune hadde møte på tirsdag denne uken. Dette var første møtet etter at assisterende rådmann og stabssjef ble tilsatt. Roy Harald Ottesen og Trine Kvalø som skal ha disse stillingene var med på sitt første møte i prosjektgruppen. Opprettelsen av stabssjeffunksjonen, som skal innehas av Trine Kvalø har ført til en liten justering i organisasjonskartet i forhold til det som tidligere er kjent.

Stabssjefen skal ha ansvar for fellestjenester, digitalisering og IT-avdelingen. (Se illustrasjon over)

 

Justering av tittel

I det reviderte organisasjonskartet er også kultur tatt inn som et overordnet ansvarsområde i strategi- og samfunnsavdelingen. Denne avdelingen er ledet av Camilla Vågan, som hadde sin første arbeidsdag 1. mars. Det ble i prosjektgruppemøtet også vedtatt at hennes stilling skal benevnes som strategi- og samfunnssjef. Dette er i tråd med navnet på avdelingen hun leder. Tidligere har denne stillingen vært kalt strategi- og plansjef.

 

Første etatsjefer på plass

I tillegg til at toppledelsen nå er på plass så begynner en del brikker å falle på plass også på neste ledernivå, som er etatsjefnivå. Kommunalsjef for Teknisk, Håvard Hernes har tilsatt Erik Jakobsen som enhetsleder for byggdrift, mens Kurt Kristiansen er tilsatt som enhetsleder for kommunalteknikk i Nærøysund kommune. Jakobsen har i dag en tilsvarende stilling i Vikna, mens Kristiansen jobber med det samme i Nærøy.

 

Avklares i løpet av måneden

I de to andre avdelingene så regner kommunalsjefene å ha de fleste av etatsjefene på plass i løpet av mars. Kommunalsjef for Helse og velferd Marit Pedersen har hatt en søkerrunde på etatsjefnivået i sin avdeling, og regner med å få avklart hvem som får stillingene innen midten av mars.

Kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær vil med sitt organisasjonskart beholde de fleste enhetslederne ved skoler, barnehager og barnevern som i dag. Hun skal derimot avklare hvem som blir enhetsledere for kultur, Maks (Mangfolds- og kvalifiseringssenter) og helsestasjon i løpet av den kommende måneden.