Samler seg om stor inspirasjonsdag

Klikk for stort bildeNæringslivet, her representert ved Gretha Aa. Nordbøe fra NYN, Lars Fredrik Mørch fra Namdalskysten Næringsforening og Renate Strand fra NYN skal sammen med Nærøysund kommune, her ved kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad sammen bidra til den største inspirasjonsdagen i Ytre Namdal noen sinne.

 

Namdalskysten Næringsforening og Nærøysund kommune går sammen for å engasjere og inspirere både kommuneansatte og representanter i det private næringsliv. Til sammen så arrangeres det tre store samlinger i Rørvikhallen i løpet av en dag. Målet er at opp mot 1500 personer skal få faglig og motiverende påfyll i løpet av 30. april.

 

Med to av landets fremste foredragsholdere og et tett samarbeid mellom kommune og næringsliv så skal det første store arrangementet i forbindelse med Nærøysund kommune gjennomføres i Rørvikhallen den 30. april.

 

Har funnet sammen

Det er to arrangører som har funnet sammen i denne sammenheng. Namdalskysten Næringsforening har hatt planer om et inspirasjonsarrangement i forbindelse med årets utgave av Kystbymessa. Da kan en utnytte at Rørvikhallen er rigget for det bruket med gulvbelegg og ekstra stoler.

Samtidig har det vært planlagt en felles kommunedag for det som fra 1. januar skal bli Nærøysund kommune. Det har de senere årene vært gjennomført en kommunedag i Nærøy kommune, og i stedet for å ha en egen kommunedag bare for denne kommunens ansatte så er det naturlig at også de ansatte i Vikna kommune deltar.

Det ble raskt avklart av at disse to arrangementene kunne dra store fordeler om å samarbeide. Derfor legges det nå opp til en stor felles inspirasjonsdag denne datoen.

 

Tre arrangement

Det er en målsetning at opp mot 1500 personer skal være med på arrangementene denne dagen. Rent praktisk så legges det opp til tre arrangement. Det blir to like arrangement på dagtid for alle ansatte i det som skal bli Nærøysund kommune. Totalt så dreier det seg opp mot 1000 ansatte. Her vil det i tillegg til innlegg fra de to innleide foredragsholderne også være informasjon fra prosjektledelsen i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen. Det skal også være underholdning og lunsj for de kommuneansatte.

På kveldstid så vil Namdalskysten Næringsforening ha sitt arrangement som er rettet mot lokalt næringsliv og andre interesserte. Dette vil ha en litt annen form en kommunens arrangement, men med noe av det samme innholdet.

Både fra kommunalt hold og fra næringslivet så ønsker man gjennom denne dagen å bygge samhold, sikre framsnakking av distriktet og gi de som jobber og bor her økt eierskap til sitt hjemsted og arbeidsplass. 

 

 

Erfarne foredragsholdere

Foredragsholderne vil altså være de samme på alle arrangementene, og det er Dora Thorhallsdottir og Sigurd Granmark som er de som skal sørge for å inspirere kommuneansatte og næringslivets representanter.

Dora Thorhallsdottir er mest kjent som standupkomiker og familieterapeut.

Thorhallsdottir er utdannet lærer, journalist og familieterapeut fra Kempler Institute, Hun begynte med standup i 2000, og drev med det på fulltid frem til 2004. Hun driver nå EQ Institute som tilbyr terapi, terapi-utdanning, EQ-barnehager, foredrag og kurs. EQ Institute er etablert fire steder i Norge: Oslo, Stavanger, Bergen og Bømlo. I tillegg til å være daglig leder på EQ Institute og være standup komiker, er hun også foredragsholder innen temaet relasjoner.

Sigurd Granmark er en av landets mest ettertraktede foredragsholdere. Han inspirerer medarbeidere og ledere til å bli bedre, både som menneske og kollega.

Sigurd Granmark har de siste 10 årene kartlagt hva som gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å gjenskape de gode resultatene. Det viser seg at de beste ikke gjør andre ting, men de gjør ting litt annerledes.     

Sigurd Granmark, har siden han sluttet som leder av Adidas- gruppen, kartlagt de fleste bransjer i Norge. Han har besøkt og jobbet med over 500 norske selskaper.