Sammenslåingen gir nye gårdsnummer

Klikk for stort bildeAlle eiendommene i dagens Vikna vil få et gårdsnummer som er 200 høyere enn dagens tall. Dette for å sikre at det ikke blir to eiendommer med samme nummer i den nye kommunen.

 

Når Vikna og Nærøy blir Nærøysund kommune 1. januar 2020 så vil også alle eiendommene i Vikna få nye gårds- og bruksnummer. Dette for å sikre unike gårdsnummer på alle eiendommene i den nye kommunen.

 

- Gårds- og bruksnumrene skal entydig identifisere hver enkelt eiendom innenfor en kommune. Når Vikna og Nærøy kommuner går sammen og danner en ny kommune, må gårdsnumrene være unike også innenfor den sammenslåtte kommunen.  I Vikna går gårdsnumrene fra 1 til 78, og i Nærøy går gårdsnumrene fra 1 til 148. Dette betyr at gårdsnumrene må endres i en av kommunene. Vikna og Nærøy er enige om at Vikna endrer sine gårdsnummer, i tråd med anbefaling og forslag fra Kartverket. Nærøy beholder derfor sine gamle gårdsnummer, gnr. 1 til gnr. 172, opplyser Ingunn L. Lysø, som er avdelingsingeniør for oppmåling i Vikna kommune.

 

Opp i 200-serien

 For å gjøre endringen lettes mulig så er det vedtatt at gårdsnumrene i Vikna vil flyttes opp i 200-serien. Det vil si at det legges til 200 til alle gårdsnumrene. For eksempel vil gårdsnummer 10 i Vikna i dag bli gårdsnummer 210 i den nye kommunen. Endringene trår i kraft 01.01.2020 og utføres rent teknisk av Kartverket ved oppdatering av Matrikkelen.

 

Nye veinavn

En annen endring som er på gang er noen gater og veier må endre navn ettersom disse er like i dagens to kommuner. Her er det satt i gang et arbeid med å få inn forslag til nye navn. I Nærøy er det Nyvegen, Stormyrvegen, Stubbvegen, Sjøvegen og Kråkøya som må få nye navn. Mens i Vikna kommune er det i utgangspunktet Idrettsvegen, Skjaanesvegen, Åsvegen og Kråkøya/Stakkskardveien som trenger nytt navn. Her er det derimot foreslått at Idrettsvegen blir en del av Ingebrigt Østnes gate og Stakkskarveien vil få navnet Kråkøyveien. For de øvrige gatene så er det mulig å komme med forslag til nye navn til kommunene. Fristen for dette er 22. februar i Nærøy og 5. mars i Vikna.