Satte fokus på trafikkfellene

Klikk for stort bildeOrdførene i Nærøy og Vikna viste trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag rundt på områder med trafikale utfordringer i Nærøysund-kommunene. Fra venstre Karin Bjørkhaug, Amund Hellesø, Gunn Iversen Stokke, Pål Sæther Eiden, Steinar Aspli, Dag Ystad og Lill Harriet Sandaune Behov for gang og sykkelvei, ønske om redusert fartsgrense og drift av gatelys var noe av det som sto på agendaen da politikere fra Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg besøkte Nærøysund-kommunene på mandag.

 

Ordførerne i Nærøy og Vikna var vertskap da fire av medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune, samt en fra administrasjonen tok turen til det som skal bli Nærøysund på mandag denne uka. I løpet av deler av formiddagen og ettermiddagen så fikk de se flere trafikkfeller og andre utfordringer i trafikkbildet som det er ønsket fokus på. Både lokale politikere og folk som bor i områdene har meldt trafikale utfordringene flere steder i den nye kommunen.

 

Ønsker lavere fart

Første stopp var Rørvik sentrum. Her ble det blant annet fokus på de trafikale problemene i krysset mellom Byåsveien og Nyveien. Her blir det ofte lang kø om morgenen når folk skal på jobb og bilene har vikeplikt mot Nyveien som er fylkesveg.Klikk for stort bildeBertil Nyheim og Kristine Fagerland ved Nyheim Gård fikk fortelle medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget om deres ønsker om redusert hastighet forbi deres eiendom.

Neste stopp var ved Nyheim Hundepensjonat. Her har driverne lenge hatt ønske om redusert hastighet forbi deres anlegg. Grunnen til dette er at de har aktivitet på begge sider av veien, og det er til tider mye folk som deltar på arrangement og hundetrening på gården. Vegvesenet har avvist søknaden med begrunnelse av at det ikke dreier seg om et gårdstun, ettersom alle bygningen er på samme siden av veien. Politikerne lovte å ta med seg innspillene og bringe dem videre.

 

Gatelys og ferjeleie

Det ble på turen også stopp ved Fikkan, Hofles og Naklingsvingene. På Fikkan ønsker lokalbefolkningen å få Vegvesenet til å ha gatelysene tent. De siste fem årene har lokalbefolkningen kostet dette, men innbyggerne mener at ettersom skolebarn i området går til gamle Fikkan skole for å bli hentet der av skolebuss så er dette fortsatt en skolevei og derfor må lysene være tent. Vegvesenet har argumentert med at det ikke lenger er skolevei, men dette er lokalbefolkningen uenig i.Klikk for stort bildeInnbyggerne på nordsiden av Horvereidvatnet ønsker redusert fartsgrense på strekningen mellom Mulstad og Nakling. 80-sone og autovern gjør det farlig å gå langs veien.

På Hofles var det flere tema som ble tatt opp. Blant annet bedre sikring langs vegen til ferjeleiet og trafikkforholdene på selve ferjeleiet.

Stoppen ved Naklingssvingene dreide seg denne gang ikke i hovedsak om selve svingene som danner en flaskehals på veien mellom Kolvereid og Rørvik, men om ønsket fra de som bor på strekningen mellom Mulstad og Nakling om redusert fartsgrense. Folk i området ønsker nedsatt hastighet til 60 kilometer i timen, slik det er på andre siden av Horvereidvatnet.

 

Gang og sykkelvei

Siste stopp på trafikksikkerhetsturen var Marøya. Her har både beboere og næringsliv lenge ønsket seg gang og sykkelsti. På Sinkaberg-Hansens anlegg på øya var representanter fra både de som har etablert seg med næringsvirksomhet på Marøya og de som har planer om det, samt innbyggerne representert. De var klar i sin melding til fylkespolitikerne om at gang- og sykkelvei er viktig for videre utvikling av Marøya.  

Fylkespolitikerne var fornøyd med rundturen i de to kommunene som skal bli Nærøysund og lovte å ta med seg innspillene videre i sitt videre arbeid.

 

Klikk for stort bildeMarøyabeboer Ingunn Lysø fortalte om det sterke ønske om gang og sykkelvei over hele Marøya. Hun fikk støtte fra de som driver næringsaktivitet på øya.