Skal jobbe med etiske retningslinjer

Både politikere, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen skal delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer for Nærøysund kommune.

 

Medlemmene i Partssammensatt utvalg vedtok onsdag å sette ned en treparts arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer i Nærøysund kommune. Partssammensatt utvalg består av både tillitsvalgte og politikere fra dagens to kommuner. Også i den nye arbeidsgruppen så vil det være med både politikere og tillitsvalgte, samt representanter fra kommunens personalavdelinger.

Jens Reidar Husby og Tone Lise Bøe representerer arbeidsgiverne i arbeidsgruppen. Arbeidsutvalget valgte Johannes Sandstad (KrF) og Kjartan Tørum (Sp) som politiske representanter i gruppen. De tillitsvalgte i kommunene skal velge sine to representanter i sitt fellesmøte førstkommende tirsdag.

Denne gruppen skal arbeide med etiske retningslinjer for den nye kommunen for å være i forkant av eventuelle hendelser. I mandatet til gruppen heter det at «forståelsen av hva er en god etisk praksis er en vesentlig del av selve kulturbygningen i alle deler av kommunens virksomhet og blant folkevalgte. Etiske retningslinjer og kommunens internkontroll skal forebygge feil og uregelmessigheter. Inkludering av folkevalgte, medarbeidere, ledere og tillitsvalgte i prosessen med å utarbeide etiske retningslinjer, er helt sentralt. Hva skal vi, ansatte og folkevalgte, stå for i Nærøysund kommune? Hvordan skal vi sammen forebygge holdninger og handlinger vi ikke ønsker?»