Skaper en meningsfylt tilværelse for brukerne

Klikk for stort bildeLisa Hestø trives godt i leiligheten sin i Skolevegen 30. Dette er en et av flere leilighetsbygg i samme område som er underlagt Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 i Vikna.

«Den enkelte skal ha mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre», det er målet for driften av avdelingen som bærer navnet Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 i Vikna.

 

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 er et tilbud for innbyggere i kommunen som har utviklingshemming i ulik grad. Det er per i dag 22 voksne brukere med ulik funksjonsgrad, i tillegg har avdelingen de siste par årene gitt et avlastingstilbudKlikk for stort bilde også for yngre brukere.

 

Mye samlet

Avdelingen har det meste av sin virksomhet i Skolegata på Rørvik. Her har de fire kommunalt eide bygninger til rådighet. Det er tre leilighetsbygg, samt et bygg som omfatter blant annet dagsentertilbudet. Sistnevnte bygg står igjen fra det var institusjon på det samme området og begynner å bli noe utdatert, men det er samlingsstedet for de rundt ti brukerne av dagsenteret og av og til er også andre av brukerne innom. Det er et ønske om å til en ny dagsenterløsning ved avdelingen.Klikk for stort bildePå dagsenteret får ti av brukerne et daglig tilbud. Dette er lokalisert i den eldste delen av området som brukes av tjenesten. Her er det ønske om mer moderne lokaler.

De øvrige tre bygningene er leilighetsbygg. I tillegg er det rett ved siden av et privat bygg hvor flere av brukerne har egne leiligheter. En stor del av brukerne bor dermed på dette området, men de ansatte oppsøker også brukere andre steder i kommunen.

 

Nye leiligheter

Det eldste leilighetsbygget er fra midten av 90-tallet. Det er her blant annet avlastingsboligen er. Den forholdsvis nyoppusset. Det nyeste bygget er i Skolegata 28, dette sto ferdig i 2014. Her er det fire leiligheter samt en ansattebase. Nabobygget, som er nummer 30 er rundt ti år gammelt. Det omtales fortsatt som nyhuset, selv om det er kommet et nyere bygg. I «Nyhuset» så er det i tillegg til fem leiligheter en stue hvor alle beboerne kan samles. Der er det som oftest også ansatte til stede.

Rent formelt så omtales byggene bare etter gateadressen sin.Klikk for stort bildeSkolegata 28 er det nyeste leilighetsbygget. Det sto ferdig høsten 2014.

 

Brukere i alle aldre

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 har rundt 45 ansatte fordelt på 23,69 årsverk. I tillegg kommer to årsverk som ekstra nattevakt. De fleste av medarbeiderne går i turnus. Hvert av de tre leilighetsbyggene har hver sin fagleder. Disse har det overordnede faglige og medisinske ansvaret på hver avdeling. Dette omfatter også personalansvar og ansvar for den daglige driften ved avdelingen.

 Det er en blanding av faglærte og ufaglærte blant medarbeiderne. Det er åtte vernepleiere og to førskolelærere blant de ansatte ved avdelingen. I tillegg til faglederne har avdelingen seks miljøterapeutstillinger. Av disse så er det fire som har vernepleierutdanning. Disse har blant annet ansvar for faglig og medisinsk oppfølging av brukerne.

Hjemmebaserte tjenester avdeling 2 har brukere fra rundt 20 år til pensjonistalder. Det innebærer at de har ulike behov. En del av brukerne jobber ved Ytre Namdal vekst, og de ansatte har god kontakt med vekstbedriften.

For øvrig så har fagleder ansvaret for samarbeid med pårørende eller verger.

Klikk for stort bildeSkolegata 30 omtales fortsatt om "nyhuset" selv om det er kommet et nyere bygg.