Starter arbeid med skogplan

Klikk for stort bildeJohannes I. Osmundsen Karl Erik Solum, Egil Solstad, Ole Harry Lie og Ivar Haug var med da prosjektgruppa for den nye skogplanen hadde oppstart på onsdag. Karl Ivan Vikestad sitter også i prosjektgruppa, men var ikke til stede på møtet.  

 

Onsdag 30. oktober var det oppstart av skogplanarbeidet i Nærøysund kommune. Nå starter et omfattende skogtakseringsprosjekt som også inkluderer en miljøregistrering. Ifølge dagens forskrifter må alle skogeiere som skal levere tømmer eller massevirke til industrien ha gjennomført en slik miljøregistrering.

 

 

Det har gått snart 17 år siden den siste store skogtakseringen i Nærøy kommune. Vikna har ikke gjennomført dette tidligere. Nå settes det i gang et omfattende skogplanarbeid i hele Nærøysund kommune. Onsdag var det oppstartsmøte for prosjektgruppa.

 

Ledere med erfaring

Johannes I. Osmundsen er leder av prosjektgruppa. Han har erfaring fra tilsvarende prosjekt som nettopp er gjennomført i sørhelgelandskommunene Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Gutvik i Leka kommune. 

- Dette er litt enklere prosjekt ettersom det bare involverer en kommune, men arealmessig er det noe det samme, sier Osmundsen, som har med seg blant annet lokale skogeiere og kommunen i arbeidet. Nærøysund kommune vil i tiden framover leie skogbrukstjenester fra Bindal kommune, så Karl Erik Solum fra Bindal kommune vil bli en del av prosjektgruppa. Han har også erfaring fra prosjektet som er gjennomført på Sør-Helgeland og Gutvik. Nærøysund vil dermed ha god nytte av erfaringene fra naboene i nord, noe som bidrar til å forenkle prosessen.

 

Inviterer alle med

Det vil nå gå ut invitasjon til alle skogeiere i Nærøysund om å være med på Skogplanarbeidet. Denne løsningen vil være rimeligere for skogeierne enn om de må gjennomføre egen taksering og miljøregistrering. Oppfordringen fra prosjektgruppa er derfor at det er viktig at skogeierne melder sin interesse nå.

- Vi skal ha møte i begynnelsen av desember. Der vil vi informere om dette, sier Ole Harry Lie i skogeierlaget i Ytre Namdal. De organiserer rundt hundre skogeiere i området og Lie sier at de ønsker at flest mulig av disse blir med på skogplanarbeidet. Det søkes om støtte til fylkesmannen til prosjektet. Dersom dette innvilges så vil det være med på å gjøre kostnadene lavere for skogeierne. Namdal Skogprosjekt er også involvert i arbeidet.

- Dersom skogeierne ikke blir med i denne omgang så må de betale alt selv senere, så alle oppfordres til å delta, sier Karl Erik Solum.

 

Snarlig oppstart

Prosjektgruppa har som målsetning å komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Dermed kan de få et forprosjekt ut på anbud i løpet kort tid. Forprosjektet kan gjennomføres tidlig i 2020 dersom tilbyder har kapasitet. Forprosjektet vil i hovedsak omfatte gjennomgang av tidligere miljøregistrering i Nærøy. Vikna-delen av kommunen blir ikke med her, ettersom det ikke er gjort tidligere taksering.

Hovedprosjektet vil gjelde hele Nærøysund kommune. Dersom alt går etter planen og den tilbyderen som får oppdraget har tid og ressurser kan takseringsarbeidet komme i gang i løpet av andre halvår 2020.

Kostnadene for hver enkelt skogeier vil bli klar etter at anbudet ligger klart. Samtidig vil en god oppslutning blant skogeierne være med å redusere kostnadene for hver enkelt skogeier.