Tradisjonsrik tjeneste med forandringer i vente

Klikk for stort bildeJordmor Trine Dekkerhus, helsesykepleier Kjersti Andreassen, helsesykepleier Benedicte Holmboe Mo, familieterapeut Eva Bjørnstad og helsesykepleier Grethe Johansen er flytteklar både til nye lokaler i Rørvik Helsesenter og ny avdeling i den nye kommunen.

Folk i Vikna har gjennom mange generasjoner hatt et nært forhold til helsestasjonen. Det venter nå flere forandringer for de ansatte på helsestasjonen, men for innbyggerne skal tjenestene bli minst like gode som før.

 

Det er knappe åtte måneder igjen til sammenslåingen av Nærøy og Vikna. I løpet av denne tiden skal helsesykepleierne, jordmora og familieterapeuten på helsestasjonen gjennom mye nytt. For det første så skal deres enhet nå gå fra å være en del av helse og sosialavdelingen til å gå inn i Oppvekst og familie i Nærøysund kommune.Klikk for stort bilde I tillegg til kommunesammenslåing og overflytting til ny avdeling så venter også flytting i nye lokaler for de seks ansatte på helsestasjonen.

 

På flyttefot

Det sistnevnte vil komme først. I neste uke så flytter helsestasjonen sammen med sine naboer på det kommunale legekontoret inn i nye lokaler i det nye helsehuset i Rørvik. Det ser de virkelig fram tid. Det over femti år gamle helsehuset som de nå holder til i har for lengst gjort sin misjon. De senere årene har helsestasjonen hatt svært trange kår. Bemanningen har økt som følge av flere barn og unge i Vikna. Det har blant annet gjort at kontoret til familieterapeut Eva Bjørnstad samtidig fungerer som møterom og spiserom. Nå får alle nye og moderne arbeidsrom som er klar for framtiden.

- Vi har levd med byggestøy og trange forhold, men det har gått bra fordi vi har visst at det snart venter bedre lokaler, sier de ansatte ved helsestasjonen.

 

Startet med saniteten

Helsestasjonen i Rørvik har sitt utspring i sanitetsforeningens arbeid i kystbyen. Sanitetskvinnene bidro til å bygge opp dagens tjeneste som er bygd videre fra den gamle distriktsykepleiertjenesten. Der bidro sanitetsforeningens medlemmer med hjelp i barseltiden. Saniteten bygde opp sykestua i Rørvik og helsestasjonen har hele tiden vært tilknyttet denne.

- Vi har fortsatt godt samarbeid med sanitetsforeningene. De har gitt oss mange gaver, som vi ellers ikke har hatt penger til å kjøpe inn. De har bidratt med babyvekt, brystpumper og annet utstyr. Vi samarbeider også med sanitetsforeningen med babytreff i Kløverstua i Rørvik en gang i måneden, sier Grete Johansen, som er ledende helsesykepleier ved helsestasjonen.

 

Helsesøster har blitt helsesykepleier

Helsesykepleier er den nye benevnelsen på helsesøster. På helsestasjonen i Rørvik er det nå fire helsesykepleiere. Grete Johansen sier at de har økt bemanningen på dette området de senere årene, blant annet på grunn av vekst i barnetallet og økte oppgaver. De første leveårene så skal hvert barn gjennom 20 kontroller og lignende. Da må en ha nok helsesykepleierressurser.  

I tillegg til dette har helsesykepleierne en viktig oppgave med å følge opp barn og unge på andre områder. Når helsestasjonen i Nærøysund blir en del av Oppvekst og familie så håper de ansatte på helsestasjonen enda tettere bånd mot skolene.

- Det er bra også i dag, sier Grete Johansen. De fire helsesøstrene har delt skoletrinnene mellom seg, slik at en har hovedansvar for barnehagebarn, en for småtrinnet, en for mellom- og ungdomstrinnet og en for videregåendeelevene.

 

Inn i skolene

I dagens samarbeid så omfatter helsesykepleiernes oppgaver i tillegg til oppfølging av elevenes helse på ulike områder også seksualundervisning på ungdomsskolen. Helsesykepleierne synes det er greit at de har denne oppgaven. Både fordi de har en annen tilnærming til dette temaet enn lærerne og at de kan bidra til å forhindre tidlig graviditet, spredning av kjønnsykdommer og forebygge overgrep.

Når helsestasjonen flytter inn i nye lokaler i det nye helsehuset så vil det også bli plass til et å motta elever for undervisningsopplegg på helsestasjonen. Det har det ikke vært plass til tidligere.

 

Jordmor i turnus

I tillegg til de fire helsesykepleierne så består helsestasjonen også av jordmor og familieterapeut. Jordmor Trine Dekkerhus går i vaktturnus for helse Ytre Namdal og Bindal. Totalt er det tre jordmødre i denne turnusen.

 Jordmoroppgavene har også endret seg de senere årene. Dekkerhus forteller at mens oppgaven tidligere var mer å drive kontroll og være med på fødselen så består oppgaven i dag minst like mye av å forberede de fødende på fødselen.

Som jordmor i et område langt fra sykehuset blir det også en del følgeturer for jordmora.

 

Forebygging

Helsestasjonen i Vikna har siden 2011 hatt egen familieterapeut. Dette har vært et tiltak i samarbeid med Nærøy. Eva Bjørnstad har hatt denne oppgaven i Vikna siden starten. Hun forteller om stort behov for denne tjenesten. Familieterapeuten bistår både hele familier og barn i ulike utfordrende situasjoner. Møtene foregår både på helsestasjonen og hjemme hos familiene.

- Det har også hendt mange ganger at vi har tatt oss en kjøretur. Det er ofte lettere å prate når en er ute og kjører, sier Eva Bjørnstad.

Både familieterapeuten og mange andre oppgaver som helsestasjonen jobber med handler om forebygging. Det er et område som alle de ansatte ved helsestasjonen har et fokus på.

 

Klikk for stort bildeDet gamle helsehuset i Rørvik har snart sett sine siste dager. Etter mer enn femti år i bygget så flytter helsestasjonen nå ut. Når de og de andre ansatte har flyttet over i nybygget så vil huset fjernes.