Verneombudene samlet for første gang

Klikk for stort bildeHovedverneombudene Nina Gansmo, Rita Nygård Andersen og Inger Wannebo inviterte torsdag til det første fellesmøtet for alle verneombudene i det som skal bli Nærøysund kommune.

Torsdag 22. november ble en ny merkedag for Nærøysund kommune. Dette var første gang verneombudene i dagens to kommuner var samlet til et fellesmøte. Flere ulike tema som angår verneombudene i hele den nye kommunen ble tatt opp.

De fleste av de førti verneombudene  fra avdelingene i Nye Nærøysund kommune var samlet i kantina på Rørvik samfunnshus på torsdag. De to hovedverneombudene i dagens kommuner, Rita Nygård Andersen fra Vikna og Inger Wannebo fra Nærøy kalte dagen for historisk, og la til at det er planer om flere slike samlinger med verneombud fra de ulike avdelingene i nye Nærøysund kommune. I utgangspunktet er det to samlinger i året, og det vil være naturlig at de to neste år vil begge blir felles for dagens kommuner.  

- Det blir mye arbeid med sammenslåingen, og det må forankres en sterk vernetjeneste i den nye kommunen, sier Inger Wannebo. I begge dagens kommuner så styrkes hovedvernombudstillingen i forbindelse med sammenslåing, og er nå på 40 prosent i hver kommune, mot 20 prosent tidligere i Nærøy og 10 prosent i Vikna. Rita Nygård Andersen har i Vikna fått med Nina Gansmo til å ta halvparten av hovedverneombudoppgavene.

En viktig grunn til at fellesmøtet nå på torsdag, og kommende møter av samme art, gjennomføres er for at verneombudene i de to kommunene skal bli bedre kjent og utveksle erfaring. Spesielt viktig er dette der en jobber i samme sektor i dagens to kommuner.

På møtet var det satt av tid til gruppeoppgaver der verneombudene fikk diskutere med hverandre om ulike tema.

Klikk for stort bildeDe fleste av de rundt 40 verneombudene i de ulike avdelingene i det som skal bli Nærøysund kommune var samlet på fellesmøte på torsdag. Første innlegg var ved Jens Reidar Husby