Vil ha med de frivillige på laget

Klikk for stort bildeNærøysund kommune har et rikt og variert kulturliv. Prosjektledelsen for den nye kommunen ønsker å få med lag og foreninger til å markere at kommunesammenslåingen nærmer seg i september. Da planlegges Nærøysundfestivalen.

Det frivillige lag- og foreningslivet er viktig for både bolyst og blilyst i Nærøysund kommune. Nå ønsker prosjektledelsen at idrettslag, korps, sanitetsforeninger, teaterlag, kor og andre frivillige lag og foreninger bidrar når det i september skal markeres at det er 100 dager igjen til kommunesammenslåingen.

 

Bygging av en felles kultur er alltid viktig i en kommunesammenslåing. I det som skal bli Nærøysund kommune så har vi en stor fordel av at det lenge har vært et felles kultur- og idrettsliv i Nærøy og Vikna. Det er mange som har vært delaktig i aktiviteter på begge sider av dagens kommunegrenser. Samtidig så trengs det å styrke VI-følelsen i forbindelse med at kommunegrensene forsvinner. 

 

100 dager før

Søndag den 22. september er det 100 dager igjen til sammenslåingen er et faktum. I den forbindelse ønsker prosjektledelsen for den nye kommunen å markere det med en Nærøysundfestival i løpet av september.

Nå inviteres lag og foreninger i Nærøysund kommune til å være med på å med på å skape liv og røre i forbindelse med denne markeringen. Mandag 29. april klokka 19.00 inviteres representanter fra alle lag og foreninger i hele den nye kommunen til Kulturhuset i Nærøy for å få informasjon om Nærøysundfestivalen.

- Det vi ønsker er at lag og foreninger bidrar og holder arrangement i kommunesammenslåingens ånd. Det kan være alt fra turmarsj, konserter, teaterforestillinger, workshop, fotballturneringer eller noe annet, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, som blant annet jobber med kulturbyggingen i den nye kommunen.

 

Bli-kjent-fond

I forbindelse med kommunesammenslåingen så er det satt av noen midler til kulturbygging. En del av denne potten er tenkt brukt i forbindelse med kulturarrangementene i september.

- De som har gode ideer til arrangement kan søke om støtte fra et bli-kjent-fond som vi oppretter i denne sammenheng. For å få midler fra fondet så må noen kriterier oppfylles. Blant annet må det være tiltak som involverer eller kan involvere personer fra begge dagens kommuner. Det er også ønskelig at arrangementet på andre måter gjenspeiler sammenslåingsprosessen, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Det vil bli gitt nærmere informasjon om disse midlene og reglementet rundt dem på møtet den 29. april.

 

Vil bruke hele kommunen

Det er allerede en del lag og foreninger som har begynt å planlegge aktiviteter på høsten. Dersom disse passer inn i rammene for Nærøysundfestivalen eller bli-kjentfondet så er det lurt å ta turen til kulturhuset denne kvelden.

- Nærøysund blir en stor kommune, og det er mange aktive i de ulike lagene og foreningene i hele kommunen. Vi håper at det i løpet av september vil skje noe i alle deler av den nye kommunen som markerer at kommunesammenslåingen snart nærmer seg, sier Morten Wengstad.

 

Andre tiltak

På denne kvelden så vil det også bli informert om andre kulturbyggingstiltak i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det er blant annet planer om en kombinert nyttårskonsert/åpningskonsert for den nye kommunen. Dette vil skje rett etter sammenslåingen Her er det ønsket at kulturkrefter fra hele Nærøysund skal delta på ulike måter.

Det vil også bli informert og det generelle kulturarbeidet som er planlagt i Nærøysund kommune.

Det blir sendt ut epost med invitasjon til møtet til en del lag og foreninger som kommunen har adressen til. Men denne lista er ganske mangelfull. Vi håper at folk kan bidra til å spre informasjon om dette arrangementet til alle som kan være interessert.Klikk for stort bildeOm det er noen som arrangerer et mosjonsløp eller andre idrettsarrangement for små eller store så kan dette være med som en del av Nærøysunduka.