Vil legge enda bedre til rette for at ungdommene skal få stemme

Klikk for stort bildeMye av det praktiske rundt det første valget i Nærøysund ble vedtatt i tirsdagens valgstyremøte. Foto: Tore Fjeld/Kommunal og moderninseringsdepartementet.

Valgstyret for Nærøysund kommune ønsker å legge til rette for at flere ungdommer skal avgi stemme ved valget. Derfor planlegges det en dag med muligheter for forhåndsstemming på Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole. Det blir også mulighet å stemme fram til klokken 20.00 på Kolvereid og Rørvik på valgdagen.

 

Kommunevalget 2019 blir historisk ettersom det avgjør hvem som skal sitte i det første kommunestyret i Nærøysund kommune. I sitt møte på tirsdag så vedtok valgstyret en del praktiske elementer ved årets valg. Blant annet så ble det vedtatt hvor og når det er mulig å forhåndsstemme.

Det er som tidligere år mulig å forhåndsstemme på kommunehusene på Kolvereid og Rørvik. Her vil det bli mulig å forhåndsstemme fra 1. juli til og med 6. september. Ved de siste valgene er det også gjennomført mottak av stemmer på helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunene. Det videreføres også i år. Det samme gjelder om noen på grunn av sykdom og uførhet ønsker å stemme hjemmefra.

 

Ungdommene skal få forhåndsstemme

Nytt av året blir derimot at også ungdommen skal oppsøkes for å kunne gi sin stemme på en enkel måte. På valgstyremøtet ble det fremmet forslag om at det skal settes av en dag til forhåndsstemming på de to lokale videregående skolene, Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole. Målet med dette er at en håper flere ungdommer gir sin stemme i lokalvalget. Begge de videregående skolene har tradisjon med skoledebatt i forbindelse med valget og planen er at forhåndsvalget på skolene skal gjennomføres etter dette når elevene har fått innsikt i ulike politiske spørsmål.

 

Åpent til 20.00 på Kolvereid og Rørvik

For øvrig vedtok Valgstyret at det skal være mulig å avgi sin stemme helt fram til klokka 20.00 på valgdagen på Kolvereid og Rørvik. I utgangspunktet var forslaget at alle de tolv stemmestedene skulle ha åpent mellom 10.00 og 18.00. Rørvik har hatt åpent til klokka 20.00 på tidligere valgdager, og erfaringsmessig har det kommet flere velgere mot slutten. Valgstyret ønsket derfor at det skulle holdes så lenge også i år for å sikre at flest mulig avga sin stemme. Det ble valgt å gjøre det samme på Kolvereid. De øvrige stemmestedene vil stenge klokken 18.00 på valgdagen den 9. september

De tolv stemmestedene i Nærøysund kommune vil bli: Gravvik, Værum, Ottersøy, Fikkan, Lauga, Abelvær, Oplø, Årfor, Foldereid, Austafjord, Kolvereid og Rørvik.