Vil lyse ut internt i begge kommuner

Nå kan ansatte i begge dagens kommuner søke på interne utlysninger av ledige stillinger. Dette gjelder stillinger som har varighet utover 1. januar 2020 som lyses ut i Vikna eller Nærøy. Det har prosjektgruppa for nye Nærøysund kommune bestemt.

 

I sitt møte på tirsdag tok prosjektgruppa en prinsippavgjørelse når det gjelder utlysning av interne stillinger i kommunene. For å sikre at ansatte fra både dagens Nærøy og Vikna kommuner har muligheten til å søke på stillinger som blir aktive også etter kommunesammenslåingen i 2020, så skal stillingene lyses ut blant ansatte i begge kommunene.

- Dette gjelder ledige stillinger som vi trenger folk til utover kommunesammenslåingen, sier prosjektleder Hege Sørlie.

Stillinger av kortere varighet og som avsluttes innen 31. desember 2019 vil bare utlyses i den kommunen den er ledig.