I sitt aller første møte så bestemte kommunestyret i Nærøysund kommunevåpenet som skal symbolisere den nye kommunen. De gikk inn for alternativet med en grønn og blå flette på hvit bakgrunn.

De seks kommunevåpenfinalistene symboliserer flere ulike sider ved den nye kommunen. 

Du kan lese begrunnelsene under. 

Så kan du avgi stemme på din favoritt her:

http://naroysund.info/nytt-kommunevapen/stem-pa-kommunevapen.10477.aspx

 

Første runde i jakten på kommunevåpen for Nærøysund kommune ble avsluttet sist fredag da fristen for å levere forslag gikk ut. Det var stor interesse for konkurransen og totalt kom det inn over 330 forslag.

 

Et kommunevåpen er en kommunes viktigste symbol. Det er kommunens kjennetegn på alt fra biler til brevark og det første som møter en på veiskilt når man tar veien inn i en kommune. Nå starter arbeidet med å finne Nærøysund kommunes kommunevåpen.

Trykk på linken under for å få opp et mal som du kan bruke å tegne kommunevåpenet på: