Nå starter jakten på kommunevåpenet

Klikk for stort bildeKommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune, Morten Wengstad håper at mange engasjerer seg og sender inn forslag til nytt kommunevåpen.

 

Et kommunevåpen er en kommunes viktigste symbol. Det er kommunens kjennetegn på alt fra biler til brevark og det første som møter en på veiskilt når man tar veien inn i en kommune. Nå starter arbeidet med å finne Nærøysund kommunes kommunevåpen.

 

Nå skal alle som ønsker det få være med på å komme med forslag til hvordan det nye kommunevåpenet skal se ut.

I forbindelse med kommunesammenslåingen så er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av både politikere, kommuneansatte og representanter fra ungdomsrådene fra begge kommunene som skal jobbe med visjoner, symboler og felles kultur i den nye kommunen. Denne arbeidsgruppen hadde sitt første møte denne uken og den første saken som ble tatt opp var utarbeidelse av kommunevåpen.

 

Inviterer til konkurranse

Arbeidsgruppens medlemmer ble enige om at de ønsket innspill fra innbyggerne i den nye kommunen om hvordan kommunevåpenet skal se ut.

- Vi setter nå i gang en åpen idékonkurranse der alle har mulighet til å komme med innspill til hvordan de ønsker at kommunevåpenet til Nærøysund kommune skal se ut, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Wengstad, som er et av medlemmene i arbeidsgruppen. Han håper at dette kan bidra til stort engasjement blant innbyggerne i kommunen. Erfaringer fra andre sammenslåingskommuner som har kjørt samme opplegg er at det er stor interesse for en slik konkurranse.

 

Vil ha med skolene

- Nærøy og Vikna har hver sine flotte kommunevåpen. Nå ønsker vi å få folkets hjelp til å avgjøre hva som skal bli Nærøysunds symbol, sier Wengstad. Han oppfordrer folk om å hente inspirasjon fra natur, næringsliv, historie og folket som bor her for å finne ut hva som knytter den nye kommunen sammen.

Informasjon om konkurransen vil bli tilgjengelig på Nærøysund kommunes informasjonsside på internett, som har adressen naroysund.info. Det vil også bli brukt sosiale medier til å spre budskapet.

- Vi sender dessuten ut invitasjon til alle skolene i den nye kommunen med håp om at kommunens yngste innbyggere kan bruke sin kreativitet for å komme med ideer til kommunevåpenet, sier kommunikasjonsrådgiveren. Denne konkurransen er først og fremst en idékonkurranse der alle kan komme med innspill. Deretter vil det bli innhentet profesjonell bistand til å utforme det endelige kommunevåpnet. Konkurransen er derimot åpen for både profesjonelle og andre.

 

Fem finalister

Arbeidsgruppen vil plukke ut fem finalister blant de innsendte forslagene og alle disse vil premieres. Det blir dessuten en ekstra premie til den som står for vinnerutkastet. Det legges opp til en uformell avstemning blant innbyggerne over de innkomne forslagene.

Det er til slutt kommunestyrene i dagens kommuner som skal vedta Nærøysund kommunes kommunevåpen etter innstilling fra Fellesnemnda.

Under følger reglene for kommunevåpenkonkurransen. Ansatte i kommunen oppfordres også til å komme med forslag til nytt kommunevåpen.

 

 

Regler for kommunevåpenkonkurranse.

Tegn et våpenskjold så stort som mulig innenfor et A-4 ark. En mal for våpenskjoldet kan skrives ut fra nettsiden naroysund.info.

Fyll ut våpenskjoldet med et motiv som du mener symboliserer Nærøysund kommune (motivet kan f.eks være hentet fra historie, kultur eller natur). Forslaget trenger ikke være fint utformet eller heraldisk korrekt opptegnet. Det er ideen som er vesentlig og som vil bli vurdert. Vinnermotivet kan bli justert i etterkant.

Foreslå farge på bunn og motiv. Du bør ikke bruke mer enn tre farger.

Husk at motivet skal være lett gjenkjennelig i alle sammenhenger det skal brukes. Det skal også være tegnet i flatestil, det vil si uten skygger eller perspektiv.

Skriv en kort tekst som begrunner valgt motiv og forteller hva motivet symboliserer.

Tidsfrist for innsending er 8. mars 2019.

Det velges ut fem finalister blant de innsendte bidragene. Kommunestyrene tar den endelige avgjørelsen på hvilket kommunevåpen Nærøysund kommune vil få.

De fem finalistene får 5000 kroner i premie. Vinnerutkastet får i tillegg 20 000 kroner i premie.

 

Mal for å tegne kommunevåpen finner du her: http://naroysund.info/nytt-kommunevapen/her-finner-du-mal-for-nytt-kommunevapen.9973.aspx

Utkastene kan sendes på epost til morten.wengstad@naroysund.kommune.no

Eller på post til Morten Wengstad, Nærøy kommune, Idrettsvegen 1 7970 Kolvereid.

Forslagene kan også leveres inn i kommunens servicekontor på Kolvereid eller Rørvik.