Regler for kommunevåpenkonkurranse.

Klikk for stort bilde

Tegn et våpenskjold så stort som mulig innenfor et A-4 ark. En mal for våpenskjoldet kan skrives ut fra nettsiden naroysund.info.

Fyll ut våpenskjoldet med et motiv som du mener symboliserer Nærøysund kommune (motivet kan f.eks være hentet fra historie, kultur eller natur). Forslaget trenger ikke være fint utformet eller heraldisk korrekt opptegnet. Det er ideen som er vesentlig og som vil bli vurdert. Vinnermotivet kan bli justert i etterkant.

Foreslå farge på bunn og motiv. Du bør ikke bruke mer enn tre farger.

Husk at motivet skal være lett gjenkjennelig i alle sammenhenger det skal brukes. Det skal også være tegnet i flatestil, det vil si uten skygger eller perspektiv.

Skriv en kort tekst som begrunner valgt motiv og forteller hva motivet symboliserer.

Tidsfrist for innsending er 8. mars 2019.

Det velges ut fem finalister blant de innsendte bidragene. Kommunestyrene tar den endelige avgjørelsen på hvilket kommunevåpen Nærøysund kommune vil få.

De fem finalistene får 5000 kroner i premie. Vinnerutkastet får i tillegg 20 000 kroner i premie.


http://naroysund.info/nytt-kommunevapen/her-finner-du-mal-for-nytt-kommunevapen.9973.aspx

Forslagene kan sendes til morten.wengstad@naroysund.kommune.no

eller leveres på servicekontorene på Kolvereid eller Rørvik. 

Det kan også sendes via post til Morten Wengstad, Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.