Vi skaper noe nytt sammen – Nærøysund kommune!

Stortinget har besluttet å slå sammen kommunene Nærøy og Vikna med virkning fra 1. januar 2020. Da blir innbyggere og ansatte samlet i Nærøysund kommune.

Den nye kommunen vil få drøyt 9600 innbyggere og blir med et landareal på 1326 km.

Kommunen vil ha rundt 1000 ansatte fordelt på skoler, barnehager, helseinstitusjoner, rådhus, verksted og andre arbeidsplasser over hele kommunen. 

 

Mat – med mer 
Nærøysund kommune har enorme arealressurser for rekreasjon og næringsutvikling. Allerede i dag står innbyggerne i regionen bak produksjonen av mer enn 400 millioner måltider med sunn og bærekraftig laks hvert år. I de samme havområdene viderefører kommunens næringsaktører en flere tusen år gammel næringstradisjon gjennom fangst av 8000 tonn villfisk. På land produserer kommunens melkeprodusenter nærmere 20 millioner liter melk.

Samtidig handler verdiskapingen i Nærøysund kommune om mye mer enn mat. Blant de drøyt 1 200 registrerte bedriftene i kommunen finner vi noen av landets fremste teknologi- og finansselskaper. Blant verdiskaperne finner vi innovatører, mekanikere, økonomer, sjåfører, biologer, snekkere, renholdere, røktere, bønder – og alle de andre som sørger for utvikling i en av Norges mest attraktive næringsregioner.

Fortellingen om deg og meg
Mer enn 300 lag og foreninger i Nærøysund kommune bidrar med allsidige aktiviteter i livskraftige bygder og tettsteder i hele kommunen. 

De ansatte i Nærøysund kommune bidrar med sitt arbeid til verdiskaping i form av å sørge for trygge og inkluderende oppvekstvilkår, helhetlig planlegging for næringsutvikling, transport og bosetting, gode helsetjenester og raus omsorg.

Fortellingen om Nærøysund kommune handler om alt dette. Om deg og meg. Og om alt vi får til sammen.

Nå skal vi skrive resten av fortellingen. Også det skal vi gjøre sammen.

Klikk for stort bilde