Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Fellesnemnda for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

Arbeidsutvalget (AU) for Fellesnemnda tilsvarer formannskapet for kommunestyret. Medlemmene i arbeidsutvalget er valgt fra Fellesnemda og består av 10 medlemmer, med 5 representanter fra Nærøy og 5 fra Vikna.

Møteoversikt 2019 AU-PSU vår
Møteoversikt 2019 AU-PSU vår
Nemd Februar April Mai Juni
PSU og AU Tirsdag 05.02.19 og Tirsdag 26.02.19 - Formiddag Tirsdag 02.04.19 - Formiddag Onsdag 08.05.19 Onsdag 05.06.19