Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Fellesnemnda for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

Arbeidsutvalget (AU) for Fellesnemnda tilsvarer formannskapet for kommunestyret. Medlemmene i arbeidsutvalget er valgt fra Fellesnemda og består av 10 medlemmer, med 5 representanter fra Nærøy og 5 fra Vikna.

Arbeidsutvalget ble avviklet i forbindelse med at kommunestyret for Nærøysund ble konstituert.