Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Fellesnemnda for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

Det er valgt Fellesnemnd (FN) etter inndelingslovens § 26 av et felles kommunestyremøte. Fellesnemnda har følgende sammensetning, valgt av og blant kommunestyrenes medlemmer:

Nærøy 22 medlemmer
Vikna 22 medlemmer

Fellesnemnda skal etablere partssammensatt utvalg etter hovedavtalen.

Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene av kommunesammenslåingen. Fellesnemnda skal ansette rådmann og revisor i den nye kommunen og midlertidig ansette en prosjektstab for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda skal forberede økonomiplan og budsjett til det første kommunestyret i den nye kommunen.

Kommunestyrene har vedtatt reglement for og fullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda skal fram til 2020 ha uttalerett til budsjett- og økonomiplaner i kommunene.

Fellesnemnda ble avviklet i forbindelse med at det nye kommunestyret for Nærøysund ble konstituert.