Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Partssammensatt utvalg (PSU) er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom Nærøysund kommune som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med opprettelsen av ny kommune.

Møteoversikt 2019 AU-PSU vår
Møteoversikt 2019 AU-PSU vår
Nemd Februar April Mai Juni
PSU og AU Tirsdag 05.02.19 og Tirsdag 26.02.19 - Formiddag Tirsdag 02.04.19 - Formiddag Onsdag 08.05.19 Onsdag 05.06.19