Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Partssammensatt utvalg (PSU) er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom Nærøysund kommune som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med opprettelsen av ny kommune.

PSU ble avviklet i forbindelse med konstitueringen av nytt kommunestyre for Nærøysund kommune.