Politiske prosesser

Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna..

Det er valgt Fellesnemnd etter inndelingslovens § 26 av et felles kommunestyremøte. Fellesnemnda har følgende sammensetning, valgt av og blant kommunestyrenes medlemmer:

Nærøy 22 medlemmer
Vikna 22 medlemmer

Fellesnemnda skal etablere partssammensatt utvalg etter hovedavtalen.

Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene av kommunesammenslåingen. Fellesnemnda skal ansette rådmann og revisor i den nye kommunen og midlertidig ansette en prosjektstab for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda skal forberede økonomiplan og budsjett til det første kommunestyret i den nye kommunen. Kommunestyrene har vedtatt reglement for og fullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda skal fram til 2020 ha uttalerett til budsjett- og økonomiplaner i kommunene.

Nemd/dato Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemda 14 9 22 07.12 kl 09:00-14:00 Kulturhuset Kolvereid
Arbeidsutvalg 14 16 og 27 22 18 30 18 9 06.11 og 28.11 kl 12:30-16:00 Kulturhuset Kolvereid
Partssammensatt utvalg 18 30 18 9 06.11 og 28.11 kl 12:30-16:00 Kulturhuset Kolvereid