Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Fellesnemnda for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

Arbeidsutvalget for Fellesnemnda tilsvarer formannskapet for kommunestyret. Medlemmene i arbeidsutvalget er valgt fra Fellesnemda og består av 10 medlemmer, med 5 representanter fra Nærøy og 5 fra Vikna.