Stortinget har vedtatt sammenslåing av kommunene Nærøy og Vikna.

Fellesnemnda for Nærøysund kommune er populært sagt tilsvarende det et kommunestyre er for Nærøy og Vikna.

Arbeidsutvalget (AU) for Fellesnemnda tilsvarer formannskapet for kommunestyret. Medlemmene i arbeidsutvalget er valgt fra Fellesnemda og består av 10 medlemmer, med 5 representanter fra Nærøy og 5 fra Vikna.

Møteoversikt AU og PSU første halvdel av 2019
Nemd Januar Februar Mars April Mai Juni
PSU og AU Onsdag 30.01.19 Tirsdag 26.02.19 - Formiddag Tirsdag 02.04.19 - Formiddag Onsdag 08.05.19 Onsdag 05.06.19