Medlemmer i fellesnemda

Fellesnemda
Navn Kommune Parti Verv
Steinar Aspli Nærøy Senterpartiet Leder
Hallvard Arne Laugen Nærøy Senterpartiet Medlem
Adrian Barstad Aspli Nærøy Senterpartiet Medlem
Andreas Marø Nærøy Senterpartiet Medlem
Gunnar Eirik Volden Nærøy Senterpartiet Medlem
Wenche Finseth Nærøy Senterpartiet Medlem
Knut Henning Rosenvinge Nærøy Senterpartiet Medlem
Anne Laugen Nærøy Senterpartiet Medlem
Johannes Sandstad Nærøy Kristelig folkeparti Medlem
Rune Arstein Nærøy Høyre Medlem
Olav Wahl Nærøy Høyre Medlem
Frode Setran Nærøy Sosialistisk Venstreparti Medlem
Hans Martin Storø Nærøy Venstre Medlem
Lars Fredrik Mørch Nærøy Arbeiderpartiet Medlem
Ingunn Lauritzen Lysø Nærøy Arbeiderpartiet Medlem
Mildrid Finnehaug Nærøy Arbeiderpartiet Medlem
Tove Anita Torstad Nærøy Arbeiderpartiet Medlem
Torunn Neerland Nærøy Arbeiderpartiet Medlem
Roy Angelo Nærøy Arbeiderpartiet Medlem
Dag-Erik S Thomassen Nærøy Upolitisk Medlem
Thor A. Sætran Nærøy Upolitisk Medlem
Åge Husby Nærøy Fremskrittspartiet Medlem
Amund Hellesø Vikna Arbeiderpartiet Nestleder
Eva Helene Sydskjør Vikna Arbeiderpartiet Medlem
Barbro Langøien Gravseth Vikna Arbeiderpartiet Medlem
Einar Bjørnsønn Overrein Vikna Arbeiderpartiet Medlem
Sture Karlsen Vikna Arbeiderpartiet Medlem
Terje Sørvik Vikna Arbeiderpartiet Medlem
Dagfinn Eriksen Vikna Arbeiderpartiet Medlem
Harald Holand Vikna Fremskrittspartiet Medlem
Willy Thorsen Vikna Fremskrittspartiet Medlem
Elin Eldegard Sæternes Vikna Høyre Medlem
Thor Bugge Lanesskog Vikna Kristelig folkeparti Medlem
Merethe Kristin Lervåg Vikna Sosialistisk Venstreparti Medlem
Bjørn Ola Holm Vikna Venstre Medlem
Eli Anne Krystad Vikna Venstre Medlem
Jane Williksen Vikna Venstre Medlem
Ståle Valø Vikna Venstre Medlem
Ole Morten Fjukstad Vikna Venstre Medlem
Knut Arne Valø Vikna Venstre Medlem
Frode Kirkeby-Garstad Vikna Venstre Medlem
Kjartan Tørum Vikna Senterpartiet Medlem
Ingunn Kjønsø Vikna Senterpartiet Medlem
Espen Lauritzen Vikna Senterpartiet Medlem