Snarvegar

Nyheter

  • 14.11.2018 Kommunalsjefene er på plass
    Organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner å komme på plass. Nå er de tre som være kommunalsjefer i kommunen ansatt.
  • 25.10.2018 Historisk vedtak i fellesnemda
    Fellesnemda stiller seg bak arbeidsutvalgets anbefaling om senterstruktur i Nærøysund kommune.

Hva skjer

Ingen planlagte hendelser