Ny kommune om:

Snarvegar

Nyheter

  • 24.05.2019 Godkjente valglister
    Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget...
  • 24.05.2019 Jobber videre med kommunevåpen
    Arbeidet med nytt kommunevåpen går videre. Fredag fikk medlemmene i arbeidsgruppa se første utkast av designer Kasia Dynas arbeid med forslagene som kom inn i idékonkurransen.