Torkil Marsdal Hanssen er den siste mottakeren av Nærøy kommunes kulturpris. Dette ble offentliggjort denne uke. Den offisielle overrekkelsen av kulturprisen vil skje på den tradisjonelle julekonserten i Lundring kirke på lørdag.

Formannskapets forslag til budsjett er lagt ut på høring

Som kjent slås Vikna og Nærøy kommune sammen til Nærøysund kommune fra 1. januar.2020. All saksbehandling i arkivsystemene til de to eksisterende kommunene må derfor avsluttes før de stenges ved årsskiftet.

   

Tirsdag 19. november la rådmann Hege Sørlie fram sitt forslag til det første kommunebudsjettet for Nærøysund kommune. Det har vært en stor og krevende jobb å skaffe seg nødvendig økonomisk oversikt. Rådmannen foreslår å videreføre dagens drift inn i den nye kommunen, og at det første året brukes til å legge gode planer videre i økonomiplanperioden. Rådmannen har også foreslått at noen planlagte investeringer må vente.

 

  Det er en tradisjon at det er foreldre og elever i åttende klasse ved Rørvik skole arrangerer den årlige 17. mai-feiringen i Rørvikhallen. Årets arrangører har bestemt å dele litt av overskuddet med FAU ved skolen slik at dette kan komme alle elevene til gode.

   

Ordfører Amund Hellesø tok mandag formiddag imot en delegasjon fra den kinesiske provinsen Fujian. Dette er en av Kinas største havbruksområder, og kineserne ønsket å lære om hvordan norske kommuner jobber når det kommer til arealbruk i og rundt havområdene.

På grunn av sammenslåinger av en rekke kommuner og fylker så vil kartverket stenge sine systemer for oppdatering av matrikkel og grunnbok i de siste virkedagene i desember. Nærmere informasjon ser du under. 

  

 

Onsdag 30. oktober var det oppstart av skogplanarbeidet i Nærøysund kommune. Nå starter et omfattende skogtakseringsprosjekt som også inkluderer en miljøregistrering. Ifølge dagens forskrifter må alle skogeiere som skal levere tømmer eller massevirke til industrien ha gjennomført en slik miljøregistrering.

 

Nærøysund kommune ønsker kandidater på Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsråd.

 

  

 

I 1869 ble Vikna skilt ut som en egen kommune fra Nærøy Herred. Rett før de to kommunene slås sammen igjen så feirer altså Vikna 150 år som egen kommune. Det skal markeres under flere arrangement i løpet av november.