kommunalsjefer

Organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner å komme på plass. Nå er de tre som være kommunalsjefer i kommunen ansatt.

Fellesnemda stiller seg bak arbeidsutvalgets anbefaling om senterstruktur i Nærøysund kommune.

Hege Sørlie har startet arbeidet som prosjektledende rådmann i Nærøysund kommune. Første post på programmet er å gjøre seg kjent med folk og institusjoner i nykommunen.

Nærøysund kommune forsterker kommunikasjonsarbeidet med egen omdømmerådgiver. Morten Wengstad har takket ja til stillingen.