Tirsdag 19. november la rådmann Hege Sørlie fram sitt forslag til det første kommunebudsjettet for Nærøysund kommune. Det har vært en stor og krevende jobb å skaffe seg nødvendig økonomisk oversikt. Rådmannen foreslår å videreføre dagens drift inn i den nye kommunen, og at det første året brukes til å legge gode planer videre i økonomiplanperioden. Rådmannen har også foreslått at noen planlagte investeringer må vente.

 

  Det er en tradisjon at det er foreldre og elever i åttende klasse ved Rørvik skole arrangerer den årlige 17. mai-feiringen i Rørvikhallen. Årets arrangører har bestemt å dele litt av overskuddet med FAU ved skolen slik at dette kan komme alle elevene til gode.

   

Ordfører Amund Hellesø tok mandag formiddag imot en delegasjon fra den kinesiske provinsen Fujian. Dette er en av Kinas største havbruksområder, og kineserne ønsket å lære om hvordan norske kommuner jobber når det kommer til arealbruk i og rundt havområdene.

På grunn av sammenslåinger av en rekke kommuner og fylker så vil kartverket stenge sine systemer for oppdatering av matrikkel og grunnbok i de siste virkedagene i desember. Nærmere informasjon ser du under. 

  

 

Onsdag 30. oktober var det oppstart av skogplanarbeidet i Nærøysund kommune. Nå starter et omfattende skogtakseringsprosjekt som også inkluderer en miljøregistrering. Ifølge dagens forskrifter må alle skogeiere som skal levere tømmer eller massevirke til industrien ha gjennomført en slik miljøregistrering.

 

Nærøysund kommune ønsker kandidater på Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsråd.

 

  

 

I 1869 ble Vikna skilt ut som en egen kommune fra Nærøy Herred. Rett før de to kommunene slås sammen igjen så feirer altså Vikna 150 år som egen kommune. Det skal markeres under flere arrangement i løpet av november.

  

 

Tirsdag 15. oktober gjennomførte kommunestyret i Nærøysund sitt første møte. Der ble både formannskap, ordfører, varaordfører og medlemmene i de største utvalgene i kommunen valgt.

   

 

Onsdag ettermiddag var det premiere for nettserien «Nææært på Nærøysund med Odin Jensenius». I løpet av elleve episoder fram mot nyttår skal den halvøkologiske sauebonden Odin Jensenius sammen med seerne bli bedre kjent med ulike deler av Nærøysund kommune.

 

 I sitt aller første møte så bestemte kommunestyret i Nærøysund kommunevåpenet som skal symbolisere den nye kommunen. De gikk inn for alternativet med en grønn og blå flette på hvit bakgrunn.