Nå kan hvem som helst låne sports- og fritidsutstyr fra Nærøysunds kommunes BUA-ordning. Torsdag var det høytidelig åpning av BUA Nærøysund som skal være et viktig bidrag til folkehelsen.  

Rundt tretti studenter fra flere universitet og høgskoler var denne uken deltakere på tidenes første Aquatech Safari i Ytre Namdal. Der fikk de sammen med en del ansatte ved utdanningsinstitusjonene lære mer om næringsliv og muligheter i Nærøysund.

 

 

Anleggsperioden for den nye barneskolen og biblioteket på Kolvereid er nå halvveis. Tirsdag var formannskapet i Nærøy på befaring for å få oppdatert status på byggeprosessen.

 

Prosjektledelsen for Nærøysund kommune vil ha med lag og foreninger i hele den nye kommunen for å markere at sammenslåingen nærmer seg. Derfor gjennomføres det som kalles Nærøysundfestivalen i september. Nå lanseres et «Bli kjent»-fond som skal være med på å stimulere til aktiviteter som involverer innbyggere i hele kommunen.

I forbindelse med Nærøysundfestivalen som er planlagt i september så er det fra prosjektledelsen opprettet et "Bli kjent"-fond som skal gi støtte til arrangement som skal gjennomføres i forbindelse med festivalen. 

Her er retningslinjene som er utarbeidet for fondet. 

Rundt 25 personer fra mange ulike lag og foreninger deltok da prosjektledelsen i Nærøysund kommune inviterte til workshop om kulturbygging i den nye kommunen. Det kom mange gode innspill både om hva den frivillige sektoren kan bidra med på dette området og hva lagene håper kommunen kan bidra med.

Prosjektledelsen for Nærøysund kommune ønsker å involvere lag og foreninger i den nye kommunen i kulturbyggingsarbeidet. Nå inviteres det til workshop der representanter fra lag og foreninger utfordres til å komme med innspill til hvordan de kan bidra.

 

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret. 

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Arbeidet med nytt kommunevåpen går videre. Fredag fikk medlemmene i arbeidsgruppa se første utkast av designer Kasia Dynas arbeid med forslagene som kom inn i idékonkurransen.

Folk i Vikna har gjennom mange generasjoner hatt et nært forhold til helsestasjonen. Det venter nå flere forandringer for de ansatte på helsestasjonen, men for innbyggerne skal tjenestene bli minst like gode som før.