hege nytt

I Nærøysund kommune så vil oppvekst- og familie være en av tre kommunale avdelinger. Inn i dette området kommer også helsestasjonen og barnevern inn som en naturlig del for å drive godt forebyggende arbeid.

Førstkommende fredag, den 7. desember er det klart for årets siste møte i Fellesnemnda for nye Nærøysund kommune. Flere viktige saker står på dagsorden.

Austafjord 4

 

Kommunesammenslåingen medfører at noen av innbyggerne må skifte gateadresse, mange får nye gårdsnummer og både skolekretser og valgkretser må avgjøres. Sammen har medarbeidere fra dagens kommuner kommet godt i gang med å samordne dette arbeidet. 

Nå kan ansatte i begge dagens kommuner søke på interne utlysninger av ledige stillinger. Dette gjelder stillinger som har varighet utover 1. januar 2020 som lyses ut i Vikna eller Nærøy. Det har prosjektgruppa for nye Nærøysund kommune bestemt.

Både politikere, tillitsvalgte og representanter fra administrasjonen skal delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe med etiske retningslinjer for Nærøysund kommune.

IMG_0026

Torsdag 22. november ble en ny merkedag for Nærøysund kommune. Dette var første gang verneombudene i dagens to kommuner var samlet til et fellesmøte. Flere ulike tema som angår verneombudene i hele den nye kommunen ble tatt opp.

20181114_120118

 

Takket være den desentraliserte lærerutdanningen som pågår i Ytre Namdal får også erfarne lærere en god mulighet til å styrke sin kompetanse. Dette skoleåret får 15 lærere fra fem skoler i nye Nærøysund kommune muligheten til å ta 30 vekttall innen engelsk.

kommunalsjefer

Organisasjonen som skal lede nye Nærøysund kommune begynner å komme på plass. Nå er de tre som være kommunalsjefer i kommunen ansatt.

Fellesnemda stiller seg bak arbeidsutvalgets anbefaling om senterstruktur i Nærøysund kommune.

Hege Sørlie har startet arbeidet som prosjektledende rådmann i Nærøysund kommune. Første post på programmet er å gjøre seg kjent med folk og institusjoner i nykommunen.