Førstkommende onsdag skal legekontor, helsestasjon i Rørvik og flere til være på plass i nye lokaler i nybygde Rørvik Helsesenter. Tirsdag kunne alle som ønsket det få en omvisning i de nye og moderne lokalene.

Behov for gang og sykkelvei, ønske om redusert fartsgrense og drift av gatelys var noe av det som sto på agendaen da politikere fra Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg besøkte Nærøysund-kommunene på mandag.

Valgstyret for Nærøysund kommune har godkjent listeforslagene til det første kommunevalget i den nye kommunen. Totalt er det 199 personer fra åtte valglister som kjemper om de 37 faste plassene i det nye kommunestyret.

Austafjord oppvekstsenter blir den vestligste enheten i Nærøysund kommune. Oppvekstsenteret har rundt 70 barn fra barnehagen til ungdomsskolen.

 

De ansatte i kommunalteknikk i Nærøy kommune har ansvar for rundt 15 mil med kommunal vei, et vannledningsnettverk på rundt 20 mil, samt gatelys, idrettsanlegg, avløpsanlegg og mer til.

Fagkonsulent i Nærøy kommune og lokalpolitiker for SV Frode Setran håper at Nærøysund kommune og nye Namsos kommune i fellesskap kan få til et sterkere fokus på de klimaproblemene som finnes.

For de ansatte i barnevernstjenesten så vil ikke kommunesammenslåingen endre mye på rutinene. Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har jobbet tett sammen siden 1993, og helt siden 2005 har de vært en felles enhet.

Det frivillige lag- og foreningslivet er viktig for både bolyst og blilyst i Nærøysund kommune. Nå ønsker prosjektledelsen at idrettslag, korps, sanitetsforeninger, teaterlag, kor og andre frivillige lag og foreninger bidrar når det i september skal markeres at det er 100 dager igjen til kommunesammenslåingen.

Rett over påske så går startskuddet for årets «Sykle til jobben»-aksjon. Både Vikna og Nærøy er gratiskommuner der alle som ønsker kan være med uten å betale deltakeravgift.

Dagens legekontor i Rørvik er bygd på 1960-tallet, og det bærer kontorene preg av. Nå ser legene og de andre ansatte ved legekontoret fram til at de snart skal innta helt nye og moderne lokaler i det nye helsehuset.