I år er det 80 år siden Rørvik Sanitetsforening startet opp Rørvik sykestue. Mye har hendt siden den gang og nå blir Sykestua en del av det nye helsehuset i Rørvik.

 

Med totalt 600 elever og 120 ansatte er Rørvik skole den største enheten i Nærøysund kommune. Nå blir snart alle avdelingene på skolen samlet på ett område.

 

Denne uken startet kulturskolen i Nærøy sin deltakelse i Nasjonal veiledningsordning for kulturskoler. Selv om Vikna kommune allerede har gjennomført dette så er også de med på arbeidet sammen med Nærøy. På den måten så marker dette starten på å bygge en ny felles kulturskole i Nærøysund kommune.

Torsdag gikk innvandringstjenesten og voksenopplæringen i Nærøy og Vikna sammen for å invitere representanter fra både lokalt næringsliv og det offentlige til frokostmøte. Målet var å få flere arbeidsplasser i Nærøysund til å tilby språkpraksis. Erfaringsmessig er dette en god måte å bidra til integrering av kommunens flyktninger.

 
 

Byggingen er godt i gang ved det som skal bli den nye barneskolen på Kolvereid. Når den er ferdig så vil barne- og ungdomsskolen på Kolvereid bli knyttet tett sammen.

Camilla Vågan er tilsatt i den nyopprettede stillingen som strategi- og plansjef i Nærøysund kommune og får med det ansvar for et bredt tjenesteområde på det overordnede plan i den nye kommunen. Hun ser fram til å begynne i en allsidig stilling som får stort ansvar for utvikling i den nye kommunen.

 

Et kommunevåpen er en kommunes viktigste symbol. Det er kommunens kjennetegn på alt fra biler til brevark og det første som møter en på veiskilt når man tar veien inn i en kommune. Nå starter arbeidet med å finne Nærøysund kommunes kommunevåpen.

Flyktning- og innvandringstjenesten i Nærøy og Vikna har gått sammen for å arrangere et frokostmøte på torsdag 24. januar på Mangfoldshuset på Kolvereid. Da inviteres lokalt næringsliv for å møte elevene for å høre hva de kan tilby bedriftene. 

 

Nærøy kommune har de senere årene hatt en satsing på god og næringsrik mat til beboerne på institusjonene og omsorgsboligene. De ansatte på kjøkkenet sørger hver dag for fem måltid til brukerne.

 

Det har gått tre måneder siden prosjektleder Hege Sørlie startet sitt arbeid med å bygge Nærøysund kommune. På denne tiden er det meste av ledergruppen til den nye kommunen kommet på plass og overordnet organisering er vedtatt. Nå ønsker Sørlie å bli bedre kjent med de nærmere 1000 ansatte i den store kommuneorganisasjonen. Mandag var det tid for de første av mange avdelingsbesøk for den kommende rådmannen.